Termíny skúšok – prof. Šalgovičová

Termíny skúšok z predmetu Marketingové procesy I. s prof. Ing. Jarmilou Šalgovičovou, CSc. budú v nasledujúcich dátumoch:

Denné štúdium

  • 7. január 2019, 9.00 hod., Jama, JC 36,
  • 8. január 2019, 9.00 hod., Skladová, AM 1,
  • 14. január 2019, 9.00 hod., Skladová, AM 1.

Externé štúdium

  • 12. január 2019,  11.00 hod., Jama, JC 24.