Prenášaný predmet Marketing v médiách – doc. Čábyová

Študenti, ktorí si preniesli predmet Marketing v médiách sa môžu zúčastniť skúšky aj v zimnom semestri. Podmienkou je, aby mali predmet riadne prenesený v systéme AiS2.

Termíny

  • Pondelok 7. január 2018, kino OKO, 15.00 hod.,
  • pondelok 14. január 2018, kino OKO, 15.00 hod.,
  • pondelok 21. január 2018, kino OKO, 15.00 hod..