Pozvánka: AZU Job Day na UCM

AZU Trnava vás pozýva na UCM AZU Job Day, ktorý sa uskutoční 5. apríla 2016 od 10.00 hod. v hlavnej budove UCM na Námestí J. Herdu. Na tomto podujatí sa predstavia vystavovatelia, ktorí ponúkajú prácu v USA, stáže po celej Európe a pracovné ponuky. Viac informácií nájdete vo facebookovej udalosti AZU Job Day na UCM.  

Oznámenie o inauguračnej prednáške – doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že … Viac →

Študenti pomáhali nechceným psíkom

TRNAVA, 24. 3. 2016 – Benefičný volejbalový turnaj Senator’s Cup, ktorý každoročne organizuje skupina študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM),  tentokrát podporil občianske združenie Pes v núdzi.  Minulý rok organizátori reagovali na nepriaznivú situáciu na Ukrajine, kedy celý vstupný poplatok venovali konkrétnej ukrajinskej univerzite. Tento rok turnaj sprevádzala hrdinská tematika a výťažok poputoval do … Viac →

Pozvánka na diskusiu o longform žurnalistike

Nadácia otvorenej spoločnosti a MONO vás v utorok 29. marca 2016 pozývajú na diskusiu o longform žurnalistike na Slovensku i vo svete. O hľadaní Karola Mella v Belize, či prevádzačov detí v Karibiku porozpráva nezávislý novinár Tomáš Forró. O longform žurnalistike vo svete povie viac Cristian Lupşa – rumunský novinár a zakladateľ štvrťročného magazínu Decât o … Viac →

Svetoví odborníci na tradičnej konferencii v Smoleniciach

TRNAVA, 21.3.2016 – Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM) organizuje v Smoleniciach tradičnú medzinárodnú konferenciu s názvom Megatrendy a média 2016. Hlavnou témou konferencie je fenomén kritiky v médiách a kritiky médií. Konferencia sa uskutoční v dňoch 19. – 20. apríla na Smolenickom zámku. Jej cieľom je prezentácia a výmena aktuálnych poznatkov a skúseností, ktoré reflektujú … Viac →

Trnava bude žiť volejbalom

Trnava, 20.03.2016 –  Počas najbližších dní 21. – 23.03.2016 sa uskutoční ďalší ročník študentského volejbalového turnaja, ktorý organizujú študenti Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave  (FMK UCM). Výťažok z podujatia bude venovaný na charitatívne účely. Turnaj majú pod taktovkou študenti univerzitnej eventovej agentúry ,,Ej, Bisťu” pod záštitou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v … Viac →

Dražba ilustrácií Ivana Kasaja

Dražba posledných ilustrácií Ivana Kasaja predstavuje  projekt, prostredníctvom ktorého získané peniaze poputujú na pomoc Ivanovej najbližšej rodine. Dražba bude prebiehať do pol noci 31. marca 2016. Čo bude predmetom dražby? Predmetom dražby sú autorské fashion ilustrácie Ivana Kasaja. Každá ilustrácia je tlačená na plátno s rozmerom 60 x 60 cm a natiahnutá na rám. Ako dražba … Viac →