Svetoví odborníci na tradičnej konferencii v Smoleniciach

TRNAVA, 21.3.2016 – Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM) organizuje v Smoleniciach tradičnú medzinárodnú konferenciu s názvom Megatrendy a média 2016. Hlavnou témou konferencie je fenomén kritiky v médiách a kritiky médií.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 19. – 20. apríla na Smolenickom zámku. Jej cieľom je prezentácia a výmena aktuálnych poznatkov a skúseností, ktoré reflektujú médiá a s nimi spojené súčasné trendy. Tento ročník je zameraný na tému kritického myslenia, pretože v súčasnosti nie je problémom informácie nájsť, ale vybrať tie relevantné.

Na zámku sa stretne množstvo vedeckých pracovníkov, odborníkov z mediálnej praxe, doktorandov, študentov ale tiež rôzni hostia zo zahraničia. Tento rok sa na konferencii stretnú odborníci svetového formátu. Jedným z nich je aj profesor David Buckinham z Londýnskej univerzity, ktorý sa zaoberá výskumom interakcie detí a mladých ľudí s elektronickými médiami, tiež profesor Alexander Fedorov z Ruska – prezident Ruskej asociácie pre film a mediálne vzdelávanie, a odborník na sociálnu komunikáciu Friedrich Krotz z Nemecka. Organizátori pripravujú i panelovú diskusiu na tému „Kritika v médiách, kritika médií“, do ktorej pozvali viacero hostí z mediálnej praxe. “Práve pestrosť účastníkov nás odlišuje od iných konferencií, ktoré sa organizujú v akademickom prostredí. Napriek tomu, že prvotne ide o transfer vedeckých poznatkov, naším cieľom bolo a bude udržiavať tieto poznatky živé v priamom kontakte s praxou a odborníkmi, ktorí v nej aktívne pôsobia”, približuje udalosť Martin Solík, člen organizačného výboru.

Celé rokovanie je rozdelené do piatich hlavných sekcií, a to média a gramotnosť, média a politika, média a spoločnosť, média a kreativita a tiež média a marketing. Každá z týchto sekcií disponuje príslušnými diskusnými témami.

Hlavnými partnermi konferencie sú Centrum globálních studií (Filosofický ústav Akademie věd České Republiky), Polish Academy of Sciences (Branch in Katowice), Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Center for Innovation, Technology Transfer and Development Foundation of the University of Silesia (Poľsko) a Polish PR Association European Journal of Science and Theology (Rumunsko).

Viac informácií poskytne:

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk

Zdroj: tlačová správa