mm_pagecover2

Marketing Identity

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM Marketing Identity  je vytvoriť priestor na šírenie najnovších vedeckých poznatkov a praktických skúseností z oblasti marketingu, médií a komunikácie v nadväznosti na význam inovácií, a tiež podporiť dialóg medzi odborníkmi z radov akademickej obce a praxe. 

Zborníky príspevkov z ročníkov 2014 a 2013 v anglickom jazyku sú indexované v databáze Web of Science.

Marketing Identity 2016

Ďalší ročník konferencie Marketing Identity sa uskutoční 8. a 9. novembra 2016.

 

Files to download:

 
Späť hore ↑