Marketing Identity

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM Marketing Identity  je vytvoriť priestor na šírenie najnovších vedeckých poznatkov a praktických skúseností z oblasti marketingu, médií a komunikácie v nadväznosti na význam inovácií, a tiež podporiť dialóg medzi odborníkmi z radov akademickej obce a praxe. 

Zborníky príspevkov z ročníkov 2015, 2014 a 2013 v anglickom jazyku sú indexované v databáze Web of Science.

Marketing Identity 2017

Honorable colleagues, dear friends,
we are pleased to invite you to the international conference Marketing Identity that takes place on November, 7th – 8th 2017 at Smolenice Castle.

Marketing Identity is organized by Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius University in Trnava, Slovakia. We are a well-known scientific event, visited by academics and professionals from Poland, Czech Republic, Romania, Russia and other countries.

The quality of our conference proceedings is confirmed by Web of Science, which has indexed the recent editions (2015, 2014, 2013) in their database.

 

Files to download:

Templates

Related Articles

 
Späť hore ↑