Usmernenie k začiatku akademického roka 2020/2021

Milí študenti,

nový akademický rok sa na univerzite začína 21. septembra 2020. Fakulta masmediálnej komunikácie má záujem chrániť bezpečnosť svojich študentov a zamestnancov a dodržať všetky predpísané opatrenia. Sme najväčšia fakulta na univerzite s viac ako 2200 študentmi, z toho dôvodu sa prvý týždeň výučby začne len pre študentov prvých ročníkov denného bakalárskeho štúdia. V snahe o lepšiu adaptáciu študentov prvého ročníka pripravujú kolegovia 21. septembra 2020 Welcome day. Viac info nájdu študenti na Facebooku FMK. Od 22. septembra 2020 študenti prvého ročníka začnú výučbu prezenčne (fyzická prítomnosť).

Vo vyšších ročníkoch sa výučba začína až od 28.9.2020 kombinovanou formou (prezenčne a dištančne) – záleží od veľkosti skupiny, miestnosti, študijného programu. Situácia a spôsob výučby sa však v závislosti od epidemiologickej situácie počas semestra môže zmeniť. Rozvrh zverejníme koncom budúceho týždňa.

Externé štúdium: V snahe o zvýšenie informovanosti bude pre študentov prvého ročníka organizovaný tzv. Welcome day 26. septembra 2020 a nasledovať bude výučba prezenčnou formou (fyzická prítomnosť na výučbe). Vyššie ročníky externého štúdia začnú výučbu podľa rozvrhu až v sobotu 3. októbra 2020.

Pri tvorbe rozvrhu musíme počítať s výraznými obmedzeniami. Študenti v skupinách nad 50 študentov budú musieť dodržiavať šachovnicový spôsob sedenia. Priestory budú pravidelne dezinfikované a vetrané. Povinnosťou je nosiť rúško v priestoroch univerzity a aj na prednáškach a seminároch. Počítajte so zdržaním pri meraní teploty pri vchodoch do budovy. Na univerzite nebude slávnostné otvorenie akademického roka, neodporúča sa organizovať hromadné spoločenské či iné aktivity.

Želáme vám všetkým úspešný začiatok akademického roka a prekonanie všetkých prekážok, ktoré nám tento akademický rok prinesie.

Dekanka doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.