Usmernenie k začiatku akademického roka 2020/2021

Milí študenti, nový akademický rok sa na univerzite začína 21. septembra 2020. Fakulta masmediálnej komunikácie má záujem chrániť bezpečnosť svojich študentov a zamestnancov a dodržať všetky predpísané opatrenia. Sme najväčšia fakulta na univerzite s viac ako 2200 študentmi, z toho dôvodu sa prvý týždeň výučby začne len pre študentov prvých ročníkov denného bakalárskeho štúdia. V … Viac →