Výsledky volieb kandidáta na dekana FMK UCM v Trnave

Akademický senát Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave dňa 6. decembra 2018 na svojom zasadnutí zvolil dekana FMK.

 1. kolo (na zvolenie potrebných 6 hlasov)


Počet prítomných členov AS FMK UCM v Trnave: 11 členov. 
V prvom kole volieb bolo vydaných 11 hlasovacích lístkov a odovzdaných bolo 11 hlasovacích lístkov.

Výsledky 1. kola boli nasledovné:

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. – 9 hlasov
neplatný – 2 hlasy

Zvolenou dekankou FMK UCM sa stala: doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.

Členovia volebnej komisie pre voľbu dekana svojimi podpismi odobrili priebeh a výsledky volieb.

Mgr. Marek Šimončič, PhD.
predseda Volebnej komisie pre voľby dekana

doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
predseda AS FMK UCM v Trnave