Zmena výučby – Mgr. Jana Hubinová (6.12.)

Seminár z francúzskeho jazyka I sa 6. decembra 2018 posúva z 8.25 na 9.00 hod. Seminár bude trvať jednu vyučovaciu hodinu.