Zasadnutie AS FMK UCM v Trnave (15.1.)

Zasadnutie AS FMK UCM v Trnave sa uskutoční v utorok 15. januára 2019 o 13.00 hod. v zasadačke rektora Z.03 na prízemí budovy na Nám. J. Herdu 2. Zasadnutie senátu je verejné.