Študenti skúmali, koľko času strávime používaním mobilných telefónov: Výsledky v niektorých kategóriách prekvapili

Používaním mobilných telefónov strávime za týždeň v priemere 28 hodín a 46 minút. Najviac času pritom mobilom venujeme v stredu, najmenej v utorok. Najpoužívanejšími aplikáciami sú Instagram, Messenger a YouTube. Muži strávia na mobiloch viac času ako ženy, za týždeň je to približne viac o 13 minút. Tieto údaje vyplynuli z celoslovenského prieskumu, ktorý uskutočnili študenti Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Prieskum realizovali študenti 1. ročníka magisterského štúdia v študijnom programe Marketingová komunikácia v rámci predmetu Globálny marketing. Jedným z dôvodov, pre ktorý si študenti zvolili takúto tému, bolo podľa vyučujúceho predmetu Adama Madleňáka aj to, že študenti sami pociťujú nástrahy digitálnej závislosti. „Sme generácia, ktorá o sebe tvrdí, že bez mobilného telefónu nevieme existovať a pokiaľ tento komunikačný nástroj nie je v našej blízkosti, strácame nielen pojem o čase, ale aj o sebe samom. Vďaka vypracovaniu semestrálneho projektu na túto problematiku sme si mnohí uvedomili, do akej miery je zdravé využívanie mobilného zariadenia, rovnako aj to, aká tenká hranica vedie k digitálnej závislosti, ktorá z nás robí častokrát jej sluhov,“ zhodnotili študenti.

Do prieskumu sa zapojilo až 267 študentov

Prostredníctvom prieskumu chceli súčasne upozorniť na čoraz viac narastajúci problém, ktorí si mnohí neuvedomujú a nepripisujú mu veľkú dôležitosť. Prieskum realizovali počas zimného semestra a zapojilo sa do neho 267 respondentov. Údaje získavali prostredníctvom anonymného dotazníka a aplikácie Screen time. „V prieskume sme využili samotné snímky obrazovky respondentov s celkovým stráveným časom na mobilnom telefóne za týždeň. Zároveň sme zbierali aj snímky obrazovky konkrétnych aplikácií v mobilnom zariadení užívateľov a presný čas, ktorý im respondenti počas celého týždňa venovali,“ spresňuje Margaréta Styková, študentka FMK UCM v Trnave.

Výsledky prieskumu si môžete pozrieť v priloženom dokumente: