FMK_DOD_Boris_Holecko

Deň otvorených dverí FMK UCM prilákal do Trnavy viac ako 650 návštevníkov

V priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa v piatok 9. februára 2018 uskutočnil Deň otvorených dverí Fakulty masmediálnej komunikácie, ktorý prilákal rekordný počet záujemcov o štúdium. Návštevníci spoznali nielen možnosti štúdia, ale aj známych absolventov.

Deň otvorených dverí je tradičnou akciou Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave pre všetkých záujemcov o štúdium. Prezentáciu majú každoročne na starosti samotní študenti, doktorandi a absolventi fakulty. Potenciálni uchádzači tak majú informácie priamo od tých, ktorí si FMK vyskúšali na vlastnej koži. „Táto škola mala inú formu prezentácie ako iné školy, na ktorých som sa bola pozrieť, a to ma presvedčilo,“ uviedla Silvia Matušková, študentka 1. ročníka FMK UCM v odbore marketingová komunikácia, ktorá sa Dňa otvorených dverí FMK zúčastnila pred rokom.aula FMK_DOD

Okrem jednotlivých študijných programov boli návštevníkom predstavené aj fakultné médiá, ktoré ponúkajú študentom priestor na praktickú realizáciu a získanie cenných skúseností. Fakulta disponuje vlastným multimediálnym štúdiom, televíznym a rozhlasovým vysielaním či redakciou časopisu, ktorý už päťkrát získal prvé miesto na súťaži Štúrovo pero.

Na prezentáciu našich aktivít sa prišlo pozrieť viac ako 650 uchádzačov z celého Slovenska.

Študenti sa u nás naučia základy technickej práce za aj pred kamerou, naučia sa pracovať v televíznych podmienkach a vyskúšajú si prácu v štúdiu i teréne,“ uviedol Marek Šimončič, vedúci fakultnej televízie FMK TV. Z radov študentov FMK UCM v Trnave pravidelne vychádzajú úspešní absolventi. O svoje skúsenosti sa s návštevníkmi počas tohtoročného Dňa otvorených dverí FMK UCM podelil Boris Holečko, ktorý pracuje vo Fun rádiu ako video manager a spolupracuje napríklad so Sajfom.Janko Panko_Boris Holecko

Tohtoročný Deň otvorených dverí opäť raz ukázal, že FMK UCM v Trnave stále patrí k najvyhľadávanejším fakultám na Slovensku.  Študentom sme prostredníctvom vlastných skúseností ukázali, akým aktivitám sa môžu na fakulte venovať a ako sa môžu stať v živote úspešní,“ uviedol Andrej Brník z organizačného tímu DOD FMK UCM v Trnave.

dekanka_DOD

Pre záujemcov o štúdium

Záujemcovia o štúdium na FMK UCM v Trnave sa môžu uchádzať o štúdium v piatich študijných programoch:

Teória digitálnych hier je najmladší študijný program na FMK UCM, ktorý prináša možnosť spolupracovať na vývoji a programovaní digitálnych hier už počas štúdia.  Fotogalériu z DOD si môžete pozrieť aj na našej facebookovej stránke.

Dôležité dátumy

Podrobné informácie o prijímacom konaní a prihláškach na štúdium nájdete v sekcii prijímacie konanie.

Foto: Kristián Pribila, Anna Ficová