Katedra digitálnych hier

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny pedagógov a doktorandov Katedry digitálnych hier na letný semester 2017/2018:

Konzultačné hodiny pedagógov platia len počas semestra. Cez skúškové obdobie si konzultácie dohodnite individuálne.×
 
Späť hore ↑