Katedra digitálnych hier

Katedra digitálnych hier zastrešuje prvý komplexný odbor zaoberajúci sa digitálnymi hrami a hernými štúdiami na Slovensku a je jedným z prvých v rámci Európy. Ponúka vyvážené vzdelanie v oblasti herných štúdií, masmédií a marketingu z dôrazom na teóriu a prax vo sfére digitálnych hier.

Vzdelávanie

Výučbu okrem kvalifikovaných pedagógov zabezpečujú aj odborníci z praxe. Katedra je organizátorom herného festivalu UniCon.

Cieľom katedry je formovať budúcich odborníkov v oblasti digitálnych hier ako na teoretickej úrovni, tak na úrovni praktickej. Absolvent odboru teória digitálnych hier disponuje širokou škálou poznatkov z rôznych vedných disciplín. Primárne z oblasti vývoja digitálnych hier a herných štúdií, sekundárne z oblasti mediálnych štúdií, masmediálnej a marketingovej komunikácie, rozšírených o špecifické predmety študijného programu.

Uplatnenie v oblasti vývoja, produkcie a marketingu digitálnych (grafik, dramaturg, režisér, projektový manažér, či manažérskych pozíciách v rámci produkcie, propagácie a distribúcie digitálnych hier), v oblasti teórie digitálnych hier (v prípade, že by ste sa rozhodli ďalej pôsobiť na akademickej pôde) a v oblasti masmediálnej a marketingovej praxe (rôzne pozície v rámci klasických či digitálnych reklamných agentúr, implementácia herných prvkov a hier samotných do marketingovej komunikácie a pod.). Absolvent študijného programu teória digitálnych hier sa môže uplatniť vo viacerých odvetviach
herného priemyslu:

 • Herný teoretik / žurnalista
  Teoreticky zamerané predmety poskytujú základ pre fundovanú prácu v oblasti hernej žurnalistky a poskytujú vyćhodisko pre ďalšie prehlbovanie vedomostí, praticipáciu na výskumných projektoch a prípadnú akademickú kariéru v oblasti herných štúdií, ktorú je možné ďalej rozvíjať prostredníctvom doktorandského štúdia priamo na škole, alebo v zahraničí.
 • Generalista / Špecialista v hernom vývoji
  Študijný program poskytuje predpoklady pre získanie základného povedomia o fungovaní jednotlivých špecializácií (programovanie, grafika, animácia a zvuk), ktoré je nevyhnutné pre prácu v oblasti DevOps či testingu, ale necháva otvorené dvere aj rozvoju tzv. T-shaped špecializácii vo vybranej oblasti, ktorej sa študent môže individuálne venovať v rámci projektovo orientovaných predmetov a pridružených aktivít zameraných na herný vývoj. Program na rozdiel od špecializovaných odborov nekladie nároky na predchádzajúce znalosti v týchto oblastiach.
 • Comunity / Event / Social media  manager
  Kombinácia predmetov z oblastí médií (dizajn, fotografia, video, streaming) a marketingu (kampane, sociálne siete), ktorá je súčasťou študijného programu vytvára podmienky pre zvládnutie špecifických požiadaviek v oblasti budovania a správy herných komunít, ako aj širšieho uplatnenia v prudko rastúcom segmente herného marketingu, pričom väčšinu z ich je možné aplikovať aj mimo herného segmentu.
 • Esportový manežér / tréner / profesionálny hráč
  Program poskytuje možnosti pre individuálny rozvoj schopností nielen v oblasti vývoja. Ale aj samotného hrania hier, ktoré predstavuje jednu z kariérnych možností pre študentov, ktorí sa v tejto oblasti chcú ďalej rozvíjať. Na škole fungujú esportové teamy a jej študenti aktívne participujú na organizácii herných podujatí a rozvoji elektronického športu na rôznych pozíciach na základe preferencií a vlastných schopností.
 • Uplatnenie mimo herného priemyslu
  Okrem toho odbor poskytuje cenné vedomosti uplatniteľné mimo herného priemyslu, nakoľko herné mechaniky sú prítomné takmer v každej oblasti digitálneho aj toho tradičného sveta a ich znalosť poskytuje konkurenčnú výhodu firmám, ktoré si chcú získať a udržať svojich zákazníkov.

Personálne obsadenie

Vedecko pedagogické charakteristiky všetkých členov katedry sú dostupné v mediálnom archíve FMK: archiv.fmk.sk.

 • Prihlasovacie meno: VUPCH
 • Heslo: FMKucm2021

Po prihlásení do mediálneho archívu je potrebné kliknúť v pravom hornom menu na ponuku “Štatistiky”, následne kliknúť na ružové tlačidlo “Vedecko/umelecko – pedagogická charakteristika osoby”.

Po kliknutí sa otvorí zoznam VUPCH všetkých pedagógov.

 
Späť hore ↑