Nevieš sa rozhodnúť, kam po strednej? Príď na Deň otvorených dverí UCM

Výber správnej univerzity je krok, ktorý dokáže zásadne ovplyvniť život nejedného mladého človeka. O selekcii vhodného odboru, ktorý by naplnil očakávania a záujmy stredoškolákov, nehovoriac. Naša univerzita ponúka širokú škálu študijných programov a odborov a ak nie ste úplne rozhodnutí, čo ďalej, na Dni otvorených dverí radi poradíme.

Na DOD bude prebiehať prezentácia všetkých štyroch fakúlt a inštitútu. Študenti a pedagógovia predstavia stredoškolákom možnosti vzdelávania i mimoškolských aktivít, ktorým sa popri štúdiu na UCM môžete venovať. Zároveň máte možnosť pýtať sa na všetko, čo vás o vašej budúcej alma mater zaujíma. Potenciálni vysokoškoláci sa tiež zoznámia s možnosťami zahraničných pobytov a mobilít, ktoré počas štúdia môžu absolvovať.

DOD sa uskutoční 29. januára od 09.00 do 14.00 hod. v budove UCM na Bučianskej ulici.

Program:

Príchod študentov od 08.45 hod.

1. blok prezentácií: od 10.00 – 12.00 hod.

 • Prezentácia o univerzite
 • Prezentácia fakúlt v poradí:
  • Filozofická fakulta
  • Fakulta prírodných vied
  • Fakulta sociálnych vied
  • Fakulta masmediálnej komunikácie
  • Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
 • Losovanie tomboly

Medzi jednotlivými prezentáciami budú prebiehať vystúpenia súborov a tiež spevákov Martina Císara, účastníka Hlasu Československa a finalistky Superstar Barbory Hazuchovej a tešiť sa môžete aj na ďalší zaujímavý program.

Viac info nájdete na stránke UCM alebo na Facebooku.