Zasadnutie AS FMK UCM v Trnave – 4. 2. 2020

Zasadnutie Akademického seátu FMK UCM v Trnave sa uskutoční v utorok 4. februára 2020 o 11.00 hod. v zasadačke č. 611, Nám. J. Herdu 2, 6. poschodie. Zasadnutie senátu je verejné.