Do piatku môžete žiadať financie na kultúru a šport na UCM

Študenti a organizácie žiadajúce o financie z položky športových a kultúrnych aktivít môžu predkladať svoje žiadosti najneskôr do 22.februára 2019 na podateľňu Univerzity sv. Cyrila Metoda adresované ŠR UCM s pripojeným popisom „Športové a kultúrne aktivity“. V elektronickej podobe je možné podpísané žiadosti zaslať podpredsedníčke Akademického senátu UCM na e-mailovú adresu darina.peterkova(at)ucm.sk. Projekty musia mať … Viac →

Voľby do akademického senátu FMK 2016

Akademický senát na svojom poslednom zasadnutí 18. mája 2016 vyhlásil voľby do zamestnaneckej komory akademického senátu fakulty (AS FMK), a tiež voľbu zástupcov FMK v akademickom senáte univerzity (AS FMK UCM). Voľby sa uskutočnia 26. septembra 2016 o 13.00 hod. v Kine OKO počas spoločného zhromaždenia akademickej obce pri príležitosti otvorenia nového akademického roka. Volebná komisia bude pracovať … Viac →