Oznam pre členov zamestnaneckej a študentskej časti AS UCM v Trnave

Členom zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave oznamujeme, že voľby členov do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu UCM v Trnave sa budú konať dňa 7. apríla 2021, a to prezenčne v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. (Nám. J. Herdu 2, prvé poschodie, dekanát FMK), a 7. apríla 2021 elektronicky v … Viac →

Oznam pre členov študentskej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave – aktualizované

Členom študentskej časti akademickej obce Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave oznamujeme, že voľby členov do študentskej časti Akademického senátu UCM v Trnave sa budú konať dňa 7. apríla 2021, a to prezenčne v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. (Nám. J. Herdu 2, prvé poschodie, dekanát FMK), a 7. apríla 2021 elektronicky v čase … Viac →

Oznam pre členov študentskej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave

Vážení členovia študentskej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave, touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o termíne volieb do študentskej časti Akademického senátu UCM v Trnave na Fakulte masmediálnej komunikácie a o stanovení termínu podávania návrhov kandidátov do volieb na členov študentskej časti AS UCM v Trnave. AS FMK UCM v Trnave na svojom zasadnutí dňa 8. 3. 2021 vyhlásil … Viac →

Oznam pre členov zamestnaneckej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave

Vážení členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave, touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o termíne volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu UCM v Trnave na Fakulte masmediálnej komunikácie a o stanovení termínu podávania návrhov kandidátov do volieb na členov zamestnaneckej časti AS UCM v Trnave. AS FMK UCM v Trnave na svojom zasadnutí dňa 8. 3. 2021 vyhlásil … Viac →