Nafoťte Vynálezy bez dátumu spotreby a zapojte sa do súťaže. Príležitosť majú aj videomakeri

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje aj tento rok fotografickú súťaž a videosúťaž, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022.

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Súťaže pre fotografov aj videotvorcov sú určené študentom stredných škôl, vysokých škôl a doktorandom na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku a vedecké bádanie, 

Fotosúťaž

Téma fotografickej súťaže: Vynálezy bez dátumu spotreby

Kategórie súťaže:

  1. študenti stredných škôl
  2. študenti vysokých škôl a doktorandi

Uzávierka súťaže: 3. 10. 2022

V rámci tejto témy môžu študenti a doktorandi prostredníctvom svojich fotografií prezentovať predstavu o vynálezoch, ktoré síce boli vytvorené v minulosti, no svoje uplatnenie majú aj v súčasnosti a pravdepodobne sa budú používať i v budúcnosti.

vynálezy bez dátumu spotreby

Videosúťaž

Téma videosúťaže: Toto musím vyskúšať doma!

Kategória súťaže: študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl a doktorandi

Uzávierka súťaže: 3. 10. 2022

V rámci tejto témy môžu študenti a doktorandi prostredníctvom svojich videí overiť vo vlastnej réžii jav alebo pokus, ktorý videli vo filme, seriáli, online či videohre.

Všetky podrobné informácie o súťažiach a inštrukcie k zasielaniu prác nájdete v príslušných dokumentoch k súťažiam na webe www.tyzdenvedy.sk.

Zdroj titulnej foto: unsplash.com/Christian Wiediger