Fotografická súťaž v rámci TVaT 2017 – Voda a veda

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje fotografickú súťaž, ktorá sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017. Tohtoročnou témou je Voda a veda. Fotografie treba poslať do 11. októbra.  

Do súťaže sa v druhej kategórii môžu prihlásiť študenti vysokých škôl vrátane doktorandov a prezentovať svoj pohľad na prepojenie vody a vedy.

Informácie o súťaži, štatút, pravidlá, plagát, pozvánku i formulár na prihlásenie nájdete na stránke súťaže tyzdenvedy.sk.