Oznam o prideľovaní ubytovania na akademický rok 2023/2024

Oznamujeme študentom, že žiadosť o pridelenie ubytovania na akademický rok 2023/2024 je možné podávať do 31. mája 2023 výlučne formou elektronickej žiadosti cez AIS.

Viac informácií o postupe prideľovanie ubytovania na ak. rok 2023/2024 nájdete na: https://www.ucm.sk/sk/postup-pri-pridelovani-ubytovania/