Nádvorie Kampus ponúka štipendijný program

…a hľadá šiestich výnimočných študentov.  Nádvorie Kampus je ročný rezidenčný štipendijný program. Znamená to, že ako úspešný kandidát budeš počas akademického roka bývať v priestoroch Kampusu spolu s ostatnými uchádzačmi. V štipendijnom programe Nádvorie Kampus chcú spájať výnimočných mladých ľudí študujúcich v Trnave, ktorí zdieľajú naše hodnoty. Cieľom programu je podporiť nadaných študentov v ich … Viac →

Pridelenie ubytovania na AR 2018/2019

Z dôvodu ochrany osobných údajov zoznam študentov, ktorým bolo na AR 2018/2019 pridelené internátne ubytovanie, na webovej stránke zverejnený nebude. Informácie o pridelenom ubytovaní nájdete v systéme AiS2. Ubytovanie je pridelené, ak je žiadosť: overená- A, akceptovaná – A, potvrdená – A. Mgr. Juliána Mináriková, PhD. predsedníčka UK FMK

Pridelenie ubytovania

Pridelenie ubytovania pre študentov 2. kola zápisov do 1. ročníka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave a po prehodnotení odvolaní proti neprideleniu ubytovania v akademickom roku 2014/2015. Študentský domov UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, Trnava: Parnayová Natália Chovan Dávid Urmínová Marianna Podolinská Michaela Študentský domov Miloša Uhra, Bottova ul. 21, Trnava: Beňo Jakub … Viac →

Pridelenie ubytovania po odvolaní

Ubytovacia komisia FMK UCM v Trnave sa vzhľadom na vyčerpanie voľných ubytovacích kapacít v ubytovacích zariadeniach UCM v Trnave rozhodla ubytovanie odvolajúcim sa študentom neprideliť. V prípade uvoľnenia miesta bude ubytovanie pridelené týmto študentom: Parnayová Natália Beňo Jakub Aktuálne informácie o ubytovaní možno sledovať na webovej stránke UCM.

Pridelenie ubytovania študentom prvého ročníka FMK UCM – ŠD Zavarská cesta

Študentom 1. roka štúdia na FMK UCM bude pridelené ubytovanie na ŠD Zavarská cesta podľa navrhovaného poradia: Koliščáková Miriama Kaminská Kristína Raganová Veronika Lehotská Michaela Čokinová Veronika Muszka Patrik Mikula Matej Jurošová Petra Petríková Katarína Galandová Eva Mikulaninová Michaela Ihnat Branislav Bačišinová Zuzana Kačurová Katarína Zaborski Viliam Bercik Michal Hyben Slavomír Sopková Katarína Bačik Erik … Viac →