Nádvorie Kampus ponúka štipendijný program

…a hľadá šiestich výnimočných študentov.  Nádvorie Kampus je ročný rezidenčný štipendijný program. Znamená to, že ako úspešný kandidát budeš počas akademického roka bývať v priestoroch Kampusu spolu s ostatnými uchádzačmi. V štipendijnom programe Nádvorie Kampus chcú spájať výnimočných mladých ľudí študujúcich v Trnave, ktorí zdieľajú naše hodnoty. Cieľom programu je podporiť nadaných študentov v ich … Viac →