spoločná detská univerzita

Univerzity v Trnave pripravujú spoločnú Detskú univerzitu

Určená je pre deti vo veku 7 – 15 rokov, ktorým ponúkne zážitkové učenie a zábavné aktivity. Uskutoční sa 1. – 4. júla.

Hlavným iniciátorom je Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave, ktorá Detskú univerzitu po 7 ročníkoch tentokrát organizuje spoločne s Trnavskou univerzitou a občianskym združením Lifestarter. Ide o denný detský tábor, v rámci ktorého môžu deti navštíviť vedecké pracoviská univerzít. Zároveň sa pod vedením odborníkov môžu zaujímavým spôsobom naučiť nové poznatky z rôznych oblastí vedy a výskumu.

Deti, ktoré navštevujú základné a stredné školy, sú mimoriadne zvedavé a šikovné, čo vytvára prvý predpoklad ich úspešného pokračovania vo vysokoškolskom vzdelávaní. Naším cieľom je podnietiť ich zvedavosť v ďalších – doteraz možno nepoznaných – oblastiach a ukázať im, že štúdium na vysokej škole môže byť zaujímavé a obohacujúce zároveň,“ uviedla Katarína Nováková Slobodová, rektorka UCM.

Počas jedného týždňa účastníci Detskej univerzity navštívia štyri fakulty: Fakultu masmediálnej komunikácie a Fakultu sociálnych vied na UCM, Filozofickú a Pedagogickú fakultu na Trnavskej univerzite. Okrem zážitkového programu na nich čakajú aj slávnostná imatrikulácia a promócia.

Spoločný projekt UCM a TU

Spoločná Detská univerzita je jedným z prvých projektov spolupráce oboch univerzít, ktoré môžu vnímať obyvatelia Trnavy a blízkeho okolia. Veríme, že deťom priblíži nielen akademický život a trnavské univerzity, ale vďaka zážitkovému programu vytvorí aj nové priateľstvá,“ doplnil Miloš Lichner, súčasný rektor Trnavskej univerzity.

 

spoločná detská univerzita

Zakúsili aj pocity a dojmy úspešného absolventa – v Kine OKO mali promóciu.

Partnerom projektu je mesto Trnava a Nadácia ESET. Viac informácií sa nachádza na stránke https://www.uciacasatrnava.sk/detska-univerzita/. Program sa bude priebežne aktualizovať.

Detská univerzita je inšpirovaná existenciou detských univerzít v Európe. S organizáciou začala Univerzita sv. Cyrila a Metoda, ktorá úspešne pripravila 7 ročníkov. Detská univerzita UCM bola prvým projektom svojho druhu v Trnavskom samosprávnom kraji.

Zdroj fotografií: FMK