Prihláste vaše dieťa do letnej mediálnej školy. Naučí sa novým zručnostiam a ešte sa aj zabaví

Letná mediálna škola sa uskutoční od pondelka 27. júla do piatka 31. júla 2020 pod záštitou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Prečo prihlásiť vaše dieťa

Fakulta masmediálnej komunikácie dlhodobo patrí k popredným vedecko pedagogickým inštitúciám v oblasti masovokomunikačných médií a marketingu. Letná mediálna škola má deťom ukázať, ako fungujú médiá a naučiť ich aj základné veci v oblasti tvorby mediálnych obsahov. Celý program je pripravený hravou formou, doplnený o športové aktivity. Deti prevedieme svetom printových médií, rádia, televízie. Pokúsime sa ich naučiť základy fotografovania, strihu zvuku a videa. Letná mediálna škola pre deti je zábavná aj náučná.

Tvorba zvukov v priestoroch rádia Aetter.

Náš tím

Pre letnú mediálnu školu sme vybrali ten najlepší tím ľudí z radov našich pedagógov. Všetci vedúci skupín majú bohaté skúsenosti s prácou s deťmi. Aj pomocní animátori sú mladí s pozitívnym vzťahom k deťom a práci. Celý tím sa bude snažiť vašim deťom pripraviť to najkrajšie obdobie počas ich už aj tak dlhých prázdnin.

Ako bude letná škola fungovať?
  • Deti budú rozdelené do malých 5 – 6 členných skupín, aby sme sa mohli každému venovať aj individuálne a mali všetky deti pod dostatočným dohľadom.
  • Každá skupina má svojho vedúceho, ktorý bude svoju skupinu viesť počas celého týždňa.
  • Pomocní animátori budú zabezpečovať, aby program prebiehal bez problémov a zároveň sú to odborníci z oblasti printových médií, rádia a video tvorby.
  • Letná mediálna škola bude na dvoch miestach – bývala budova základnej školy v JAME a v budove Fakulty masmediálnej komunikácie na Skladovej ulici č.4. Deti bude potrebné doviezť vždy na miesto podľa programu každé ráno.
  • Začíname vždy o 8.00. Vaše deti preto môžete priniesť v čase od 7.30 do 8.00. Končíme o 14.30 a deti si môžete vyzdvihnúť o 15.00 na mieste, kde ste ich ráno doviezli.
  • Posledný deň (piatok) pripravíme spoločné premietanie diel, ktoré deti počas týždňa vytvorili. Bude sa konať v budove KINA OKO na nám. J. Herdu 2 (hlavná budova Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave).
  • Na všetky deti bude počas celého trvania letnej mediálnej školy dohliadať zdravotník.
  • Max. počet detí je 24.
  • Letná mediálna škola sa bude konať podľa odporúčaní RÚVZ.
  • Program letnej mediálnej školy nájdete na tomto linku.
Strava

Deti majú k dispozícii desiatu, obed a olovrant. Okrem toho pitný režim počas celého dňa. Akékoľvek dôležité oznamy k strave vášho dieťaťa (alergie, intoleranciu) je potrebné nahlásiť vo formulári. Stravu pre deti bude zabezpečovať RELAX TEAM v hlavnej budove UCM alebo v jedálni na Skladovej ulici.

Detská univerzita UCM na FMK 2014

Cena

Cena celej Letnej mediálnej školy je 140 eur. Cena zhŕňa tričko, 3x stravu počas dňa, pitný režim. Okrem toho budú k dispozícii 4 hlavní animátori, zdravotník, 4 pomocní animátori. Počas celého týždňa budú vyhotovované fotografie, ktoré vám potom bezplatne odošleme mailom. V cene sú zahrnuté aj iné drobné materiály, používané počas celého týždňa. Peniaze je potrebné poslať najneskôr do 20.júla 2020 na číslo účtu alebo platbou cez QR kód. Taktiež je potrebné vyplniť tento prihlasovací formulár.

SK73 8180 0000 0070 0025 7713
Variabilný symbol: 01082020
Do poznámky uveďte meno dieťaťa.

 

V prípade, že sa nenaplní kapacita min. 20 detí sa Letná mediálna škola neuskutoční. Ak by táto situácia nastala, budeme vás informovať mailom, peniaze vám budú vrátené.