Rádio Aetter je už len krôčik od vlastnej frekvencie

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) opäť prideľuje frekvencie na rozhlasové vysielanie. Na tom by nebolo nič výnimočné, keby sa o jednu z nich – 107,2 FM neuchádzalo aj naše študentské rádio.

O voľné kmitočty sa hlási niekoľko staníc na celom Slovensku. Práve RVR rozhoduje o tom, ktoré rádio si budete môcť pustiť v aute či doma z magnetofónu. Podľa Andreja Brníka, bývalého riaditeľa rádia, je veľmi pravdepodobné, že Aetter dostane zelenú. Dôvodom je fakt, že Aetteráci si dokázali skoordinovať samotnú frekvenciu. „Je to postup, počas ktorého sa hľadá voľná frekvencia a ráta sa výkon. Taktiež sa k tomu musia vyjadriť rôzne domáce aj zahraničné inštitúcie. Tento proces trval viac ako dva roky. O frekvenciu teraz musíme požiadať RVR, aby nám ju pridelila,“ vysvetľuje Brník, ktorý stojí za celou myšlienkou frekvencie.

Zmeny vo vysielaní?

Sprístupnenie obsahu širšej verejnosti kladie na tvorcov obsahu rádia veľkú zodpovednosť na kvalitu obsahu a najmä nepretržité vysielanie. „Vybudovali sme druhé, cvičné štúdio. Takže študenti rok vysielajú do steny a až potom idú von na mikrofón. Práca sa ešte viac sprofesionalizuje a sami študenti budú viac motivovaní tým, že ich počúva veľa ľudí,“ vysvetľuje prodekan Brník. Samozrejme, edukácia a výchova moderátorov či redaktorov, je stále prioritou číslo jeden. Rádio by si však chcelo stále udržať svoj študentský charakter s cieľovou skupinou 18 – 26 rokov. Na frekvenciu sa nepripravovali iba byrokraticky, ale aj vo vysielaní. Už dlhšiu dobu môžete Aetter počúvať 24/7.

Kde si Aetter zapnete?

Trnavčania a poslucháči žijúci 10-15 kilometrov od Malého Ríma sa môžu tešiť na nové rádio. „Ak sa však podarí rok úspešne vysielať na frekvencii bez problémov, začneme hneď koordinovať ďalšie frekvencie v ostatných študentských mestách so študentskými rádiami, ako napríklad v Žiline, Nitre či Prešove. Máme vízie a plány ale až realita ukáže, či sme schopní ich naplniť,“ uzatvára Brník s tým, že Aetter pravdepodobne prejde pod UCM s cieľom založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá by rádio prevádzkovala.

Boj o frekvencie

Lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: 3. apríla 2019 do 14.00 hod a verejné vypočutie je plánované na 21. mája 2019. Rozhodovať sa bude o kmitočtoch Rádia Muzika i voľných frekvenciách po zaniknutom Rádiu Max. Do éteru v Košiciach a Prešove chce aj evanjelizačné Rádio Mária, ktoré vysiela zatiaľ na internete. SKY Rádio z Prešova sa chce výraznejšie rozšíriť na východe, a to podobne, ako v minulosti Rádio Košice. Pokrytie by chceli vylepšiť aj okruhy RTVS a o malú frekvenciu by si rado polepšilo Rádio Lumen.

Zdroj: radia.sk