Rádio Aetter je najlepšie v živom vysielaní! Potvrdila to súťaž Rádiorallye

Aetteráci opäť bodovali na súťaži študentských rádií. Z tohto ročníka, ktorý sa uskutočnil v Bratislave, si odniesli cenné uznanie za ich prípravu a realizovanie živého vysielania.

Ocenenie dostali v hlasovaní ostatných rádií prihlásených do súťaže, porota im v tejto kategórii udelila druhé miesto. V rámci live vysielania Aetteráci pripravovali tému „Bratislava – malé veľké mesto“ porstredníctvom žánra rozhovor s hosťom naživo, ktoré si náhodne vyžrebovali. „Do súťažného vysielania sme si pozvali archivára STV Milana Antoniča, čo ocenila odborná porota aj ostatné rádia,“ opisuje úspech riaditeľ rádia Aetter Miroslav Kapec.

Podľa neho spočíva úspech našich študentov najmä v pripravenosti. „Všetci naši moderátori vysielajú u nás v Aetteri live a výhodou je určite aj zdatnosť v technike. Totiž každý moderátor, či moderátor spravodajstva ovláda vysielaciu techniku,“ vysvetľuje Kapec a zároveň ďakuje aj hlasovej pedagigičke pani Bugošovej, ktorá ochotne poskytuje spätnú väzbu moderátorom i redaktorom rádia. „Každoročne sa najviac pripravujeme práve na túto kategóriu. Je pre nás najdôležitejšia najmä z toho pohľadu, že sa snažíme získať frekvenciu,“ uzatvára Kapec.

Rádiorallye je výročná súťažná prehliadka tvorby a vysielania amatérskych univerzitných, vysokoškolských a internátnych rozhlasových štúdií, krúžkov, klubov za účasti subjektov zo Slovenskej republiky a z Českej republiky (ďalej len IRŠ). Cieľom súťaže Rádiorallye je prezentovať najkvalitnejšiu tvorbu, program a vysielanie IRŠ.