Oznam o predčasných štátniciach pre končiacich študentov Bc. stupňa štúdia

Oznamujeme študentom 3. roka bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe

 • masmediálna komunikácia (denná forma štúdia),
 • marketingová komunikácia (denná forma štúdia),
 • aplikované mediálne štúdiá (denná forma štúdia),
 • vzťahy s médiami (denná forma štúdia),
 • teória digitálnych hier (denná forma štúdia).

a 4. roka bakalárskeho stupňa v študijnom programe

 • masmediálna komunikácia (externá forma štúdia),
 • teória digitálnych hier (externá forma štúdia),

že v prípade odôvodneného záujmu o predčasnú bakalársku štátnu skúšku musia postupovať podľa nasledovných inštrukcií:

 1. Podať oficiálnu žiadosť s uvedením dôvodu dekanke FMK UCM v Trnave doc. PhDr.Ľudmile Čábyovej, PhD,. mim. prof. o predčasný termín štátnej bakalárskej skúšky.
 2. Žiadosť o predčasný termín bakalárskej štátnej skúšky musí byť podaná najneskôr do 24. februára 2020 cez podateľňu UCM v Trnave na Nám. J. Herdu 2 alebo poštou.
 3. K žiadosti musí byť priložený:
  – písomný súhlas vedúceho bakalárskej práce;
  – pracovná zmluva alebo iný dokument, ktorý dostatočne odôvodňuje vašu nemožnosť účasti v riadnom termíne bakalárskych štátnych skúšok v júni 2020.
 4. Po splnení uvedených krokov a preskúmaní žiadostí bude informácia o povolení účastí na predčasnom termíne štátnej bakalárskej skúšky uverejnená na web stránke FMK.

Upozorňujeme potenciálnych záujemcov o predčasnú bakalársku štátnu skúšku, že:

 • termín odovzdania bakalárskej práce k obhajobe je do 24. apríla 2020,
 • letný semester pre končiacich študentov trvá 9 týždňov (od 10. februára 2020 do 18. apríla 2020) a skúškové obdobie od 20. apríla 2020 do 4. mája 2020,
 • odovzdanie príslušných dokumentov a prihlášok na štátne skúšky na študijné oddelenie do 4. mája 2020,
 • termín štátnej skúšky od 18. do 22. mája 2020 (termín bude spresnený v súlade s finálnym počtom študentov prihlásených na štátne skúšky).