Informácie k štátnym skúškam – 20. a 21. januára 2020

Štátne skúšky sa budú konať dňa 20. a 21. januára 2020 so začiatkom o 09.00 hod. v budove ZŠ Jama, v miestnostiach: JC 21, JC 22, JC 23, JC 24.

Študentov prosíme prísť v dostatočnom časovom predstihu.

Študenti, ktorí budú obhajovať záverečné práce sú povinní odovzdať tajomníkovi komisie vytlačený dokument „Kontrola originality“.

Rozpis študentov a zaradenie do komisií sú dostupné v AIS.

Všetkým študentom prajeme na štátnej skúške veľa šťastia!