Ako vyzerá víťazný návrh vestibulu v Jame za 2000 eur?

Komisia zložená z vedenia fakulty vyberala z 26 nápadov. Z návrhov vyplýva, že študentov najčastejšie trápi nedostatočná separácia, slabá wi-fi i dizajn a funkčnosť priestorov školy.

Prodekan pre rozvoj Andrej Brník poznamenal, že vyberali z návrhov, akými boli napríklad nové gauče či kvetinová stena v Jame, vešiaky na bundy, nabíjacie stanice, ale aj frekventovanejšie hodiny angličtiny.

„Rozhodli sme sa podporiť nápad, ktorý nás zaujal najviac, a to je nové sedenie v Jame vo vstupnej chodbe. Študent si však želal, aby sme ho nemenovali,” hovorí Brník, ktorý bol tiež členom výberovej komisie.

Rozhodujúcim faktorom výberu víťazného projektu, nebol len rozpočtový strop 2000 eur, ale aj samotná realizovateľnosť a čo najširšia uplatniteľnosť.

Okrem výsledného návrhu získalo vedenie fakulty prehľad o tom, čo študentov trápi najviac a čo zlepšovať ďalej. „Zrealizujeme síce len jeden projekt, ale možno časom sa pustíme aj do ďalších študentských inšpiratívnych nápadov,” dopĺňa prodekan.

Študenti mali na nápady tri týždne. Peniaze na novú zónu na prízemí v Jame pochádzajú z ceny, ktorú pre školu získal študent FMK v súťaži Slovnaftu o najlepšiu diplomovú prácu.