Napísal/a si kvalitnú záverečnú prácu? Prihlás sa do súťaže Najdiplomovka 2021

Autori troch najlepších diplomových prác, prihlásených do súťaže v akademickom roku 2020/2021, získajú od spoločnosti SLOVNAFT, a. s., ocenenie vo výške 1000 eur a ich fakulty vo výške 2000 eur za každú ocenenú prácu.

V prípade, že si vypracoval/a diplomovú prácu, ktorá by mohla byť pre Slovnaft relevantná, klikni na stránku Slovnaft ľuďom.

Na tejto stránke sa môžeš prihlásiť do súťaže, nájdeš tam aj štatút súťaže s pravidlami a všetkými potrebnými termínmi.

Najdiplomovka musí spĺňať tieto kritériá:

  • hodnotenie od školiteľa alebo oponenta známkou A,
  • obhajoba na štátniciach na známku A,
  • téma sa týka spoločnosti Slovnaft alebo je pre ňu v danej oblasti relevantná.

Ak bola tvoja odpoveď na všetky tri podmienky áno, vyplň prihlasovací formulár. Okrem údajov o svojej diplomovej práci budeš potrebovať aj súhlas so zapojením sa do súťaže od školiteľa, prípadne od iného zástupcu školy.

Diplomové práce je potrebné zaregistrovať do súťaže najneskôr do 13. augusta 2021.

Po tomto termíne spoločnosť osloví fakultu s požiadavkou, aby určila, ktoré diplomové práce postúpia do užšieho výberu. Jedna fakulta môže určiť najviac dve diplomové práce, ktoré odošle do súťaže. Tieto budú následne posúdené komisiou zloženou z odborníkov zo Slovnaftu, ktorá zároveň vyberie tri najlepšie.

najdiplomovka

„Bola to výborná skúsenosť a ďakujem FMK, pretože som vyhral tisíc eur s diplomovou prácou, ktorej písanie ma veľmi bavilo,” hovorí výherca Richard. Zdroj: facebook.com/FMK UCM v Trnave

Pred dvoma rokmi súťaž vyhral náš študent Richard Macanga, ktorý sa v diplomovej práci venoval copywritingu ako efektívnemu nástroju onlinovej marketingovej komunikácie. Prečítaj si o tom na stránkach Atteliéru.