Slovnaft hľadá Najdiplomovku 2020

Autori troch najlepších diplomových prác, prihlásených do súťaže v akademickom roku 2019/2020 získajú od spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ocenenie vo výške 1000 EUR a ich fakulty vo výške 2000 EUR za každú ocenenú prácu.

V prípade, že si vypracoval/a diplomovú prácu, ktorá by mohla byť pre Slovnaft relevantná, klikni na stránku Slovnaft ľuďom.

Na tejto stránke sa môžeš prihlásiť do súťaže, nájdeš tam aj štatút súťaže s pravidlami a všetkými potrebnými termínmi.

Diplomové práce je potrebné zaregistrovať do súťaže najneskôr do 14.augusta 2020.

Po tomto termíne spoločnosť osloví fakultu s požiadavkou, aby určila, ktoré diplomové práce postúpia do užšieho výberu. Jedna fakulta môže určiť naviac dve diplomové práce, ktoré odošle do súťaže. Tieto budú následne posúdené komisiou zloženou z odborníkov zo Slovnaftu, ktorá zároveň vyberie tri najlepšie práce.