Kvalita sa opäť potvrdila: FMK dostala ceny za vedeckú a odbornú literatúru

AR 2017/2018 sa nesie v duchu osláv 20. výročia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave aj Fakulty masmediálnej komunikácie. Dôvod na radosť nám pridali aj dve ocenenia Literárneho fondu , ktoré sme získali za významné výsledky tvorivej činnosti v oblasti vedy.

Literárny fond je národnokultúrna a verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje vznik nových diel v oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry. Cenou za vedeckú a odbornú literatúru sa každoročne oceňujú tí najlepší vedci, pedagógovia a autori zo Slovenska, a to v štyroch kategóriách: spoločenské vedy, biologické a lekárske vedy, prírodné a technické vedy a encyklopedická a slovníková literatúra.

Práve v prvej kategórii – spoločenské vedy – získali ocenenia ako prejav verejného uznania za vytvorenie vedeckého a odborného knižného diela dvaja pedagógovia a významné osobnosti FMK.

Prvým oceneným je vedúci katedry masmediálnej komunikácie prof.  PhDr. Slavomír Gálik, PhD.. V kategórii spoločenské vedy, „Prémia za trojročný vedecký ohlas za rok 2017″ získal krásne 2. miesto. Druhou ocenenou je dekanka FMK doc. PhDr. Dana Petranová, PhD., ktorá za svoje dielo „Does media education at school develop student´s critical competences,“ ktoré publikovala vo vedeckom časopise Communication Today (2011) získala 3. miesto.

Aké boli vaše prvotné pocity po oznámení nominácie a po prebratí ocenenia?

Dekanka Dana Petranová: „Pocit hrdosti na fakultu, ktorá vytvára svojim pedagógom ideálne podmienky pre publikovanie a osobný vedecký rast. Tri fakultné časopisy v databáze Web of Science sú toho ideálnym príkladom.“

Profesor Slavomír Gálik: „Prvotné pocity, ale aj pocity po prebratí ocenenia, boli veľmi pozitívne. Ocenenie však patrí aj celému vedeniu a zamestnancom FMK, ktorí sa nejakým spôsobom podieľali na tomto vedeckom úspechu. Pre FMK je totiž typické kolektívne nadšenie a mimoriadne pracovné nasadenie, čo ju posúva k top fakultám na Slovensku. A ja som veľmi rád, že môžem byť súčasťou tohto skvelého fakultného tímu.“

Cena literárneho fondu je zároveň prejavom verejného uznania v oblasti vedeckej tvorby. Je pre vás toto ocenenie motiváciou v ďalšej práci?

Dekanka Dana Petranová: „Mediálna výchova, jej rozvoj a výskum sú už viac ako desať rokov mojou srdcovou záležitosťou. V mnohých ohľadoch sme spolu s ďalšími kolegami z IMEC (Centra mediálnej gramotnosti) priekopníkmi v jej implementácii do praxe. Ocenenie vnímam ako pozitívne ohodnotenie našej systematickej a cieľavedomej práce.“

Profesor Slavomír Gálik: „Áno, je to pre mňa veľká motivácia do ďalšej práce, ale zároveň aj výzva posúvať vlastné vedecké hranice, a tým prispievať k ďalšiemu rozvoju FMK.“

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočnilo 21. septembra. 2017 v Zichyho paláci.