Príď si pospeakovať, gavariť či hablarovať do Jazykovej kaviarne s rodenými speakermi

Ak máte pocit, že vaša angličtina, ruština či španielčina stagnuje alebo len radi hovoríte v cudzom jazyku, v utorok 10. decembra máte príležitosť oprášiť vašu druhú reč v Jazykovej kaviarni. 

Okrem toho máte možnosť spoznať spolužiakov, ktorí si našu krajinu a mesto vybrali na svoj Erasmus pobyt. S native speakermi si budete môcť pokonverzovať pri chutnom občerstvení, ktoré bude zabezpečené.

Kedy: 10. december od 15.30 do 17.30
Kde: študentská zóna na prízemí na Herdu