Prihlasovanie na témy diplomových prác druhákov magistrov externej formy štúdia

Vzhľadom na organizáciu štúdia magisterského stupňa v externej forme bude v týchto dňoch otvorený interval pre prihlasovanie sa na diplomové práce na akademický rok 2020/2021.

Oznam platí pre študentov 2. Mgr. MARK externej formy štúdia a 2. Mgr. KOMU externej formy štúdia.

Interval pre prihlasovanie sa na témy DP je nastavený od 9.decembra 2019 – 31.decembra 2019.

Postup prihlasovania sa na témy v AIS nájdete na tomto linku.