Upozornenie o zmene miesta zápisu do 1.roka Mgr. stupňa štúdia (16.9.)

Zápis študentov do 1. roka magisterského stupňa štúdia študijných programov, ktorý sa má uskutočniť 16. septembra 2019 prebehne v iných priestoroch než bolo uvedené na pozvánke, a to nasledovne:

  • aplikované mediálne štúdiá – denná forma,
  • masmediálna komunikácia – denná a externá forma štúdia,
  • teória digitálnych hier – denná a externá forma štúdia,

sa bude konať dňa 16.septembra 2019 v  Aule Jozefa Matúša v budove UCM na Bučianskej ulici 4. v Trnave.

Zápisy študentov do 1. roka magisterského stupňa štúdia študijného programu marketingová komunikácia v dennej a externej forme štúdia budú prebiehať v Kine OKO (tak ako je uvedené v pozvánke).