Stretnutie diplomantov – prof. Šalgovičová (8.10.)

Študenti, ktorí sa prihlásili na témy diplomových prác v AR 2018/2019, vypísaných prof. Šalgovičovou, nech ju  kontaktujú v pondelok 8. októbra o 11.00 hod vo vestibule budovy UCM  na nám. J. Herdu. V prípade neúčasti na osobnom stretnutí  mailom  na adrese: jarmila.salgovicova@ucm.sk najneskôr do 10. októbra 2018.