Oznam pre členov študentskej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave

Členom študentskej časti akademickej obce Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave oznamujeme, že voľby členov do študentskej časti Akademického senátu FMK UCM v Trnave a doplňujúce voľby členov do študentskej časti Akademického senátu UCM v Trnave sa budú konať dňa 17. októbra 2018 v knižnici v JAME  (budova UCM, Trnava), od 9.00 – 14.00 hod.

Volebná komisia pre voľby do študentskej časti AS FMK a doplňujúce voľby do študentskej časti AS UCM si Vám zároveň dovoľuje oznámiť mená kandidátov, ktorí splnili podmienky pre kandidatúru do volieb do študentskej časti AS FMK a doplňujúcich volieb do AS UCM v Trnave.

Zoznam kandidátov do volieb do študentskej časti Akademického senátu Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave:

Por. č. Priezvisko Meno Titul
1 Ďurišová Lenka, Mgr. 
2 Kaňuková Nikola 
3 Kňažko Jakub, Bc. 
4 Mičová Simona, Mgr. 
5 Močko Miroslav 
6  Paveleková Jana, Bc. Dipl.s. 
7 Szmolnicky Daniel 
8 Šmotláková Jana, Ing. 
9 Trepáč Martin
10 Vanko Martin, Mgr.
11 Vojsovič Michal 

Zoznam kandidátov do doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave:

1 Ďurišová Lenka, Mgr. 
2  Kaňuková Nikola 
3 Mičová Simona, Mgr. 
4 Szmolnicky Daniel 
5 Tamáš Július, Mgr.  
6 Trepáč Martin  
7 Vanko Martin, Mgr. 
8 Vojsovič Michal 

Poznámka:

Podľa zásad volieb do AS FMK UCM v Trnave členov študentskej časti senátu volia členovia študentskej časti akademickej obce fakulty.


S pozdravom,
Volebná komisia