Využitie špecializovaných miestností počas dištančnej výučby

Aj počas dištančného vzdelávania je možné využiť špecializované miestnosti na realizáciu  svojho výskumu, záverečných prác či iných výstupov, ktoré súvisia s vedecko-výskumnou alebo umeleckou činnosťou študentov na fakulte.

Študenti, kontaktujte svojich pedagógov (prípadne školiteľov) v prípade potreby využitia týchto miestnosti. Študent môže byť v miestnosti s dozorujúcim pedagógom a s dodržaním všetkých epidemiologických opatrení.

Informáciu o využívaní miestnosti (meno študentov / meno pedagógov / čas) nahlási pedagóg na dekanát fakulty na fmkucm(at)ucm.sk.

Ďakujeme za porozumenie.