Oznam pre študentov ubytovaných v študentskom domove UCM

Študenti ubytovaní v študentskom domove UCM sa odubytujú organizovaným spôsobom, a to nahlásením sa vedúcej študentského domova UCM Mgr. Soni Krahulcovej. Žiadosť posielajte na e-mailovú adresu sona.krahulcova(at)ucm.sk. E-mail musí obsahovať informáciu, kedy sa chcete odubytovať a zobrať si z internátu osobné veci, email musí byť zaslaný aspoň 48 hodín vopred. Týmito bezpečnostnými opatreniami sa univerzita … Viac →

AKTUALIZOVANÉ Usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác v LS AR 2020

Záverečné práce (diplomové práce a práce študentov, ktorým boli schválené predčasné štátne skúšky) sa budú odovzdávať len prostredníctvom AiSu. Prácu je potrebné nahrať do AiSu najneskôr do 24. apríla 2020. Práce nie je potrebné vytlačiť. Školiteľ musí s nahratím práce do AiSu súhlasiť. Súčasťou práce je zadanie. Študenti, ktorí si nestihli vyzdvihnúť podpísané zadanie, môžu … Viac →

Zmena ŠVOaUK 2020

Vzhľadom na súčasnú situáciu ohľadom ochorenia COVID-19 sa fakultné kolo konferencie ŠVOaUK 2020 ruší.  Študenti sa však naďalej môžu so svojimi vedeckými prácami prihlasovať cez elektronický formulár, a to do 5. apríla 2020. Z prihlásených prác bude vytvorený zborník. Pre viac informácii sledujte stránku ŠVOaUK.

Postup pri odovzdávaní potvrdení o absolvovaní preddiplomovej praxe: Študenti 2. Mgr. stupňa štúdia v DENNEJ a EXTERNEJ forme (KOMU, MARK, TEDI)

Študenti 2. Mgr. stupňa štúdia v DENNEJ a EXTERNEJ forme (KOMU, MARK, TEDI) budú potvrdenia o absolvovaní preddiplomovej praxe odovzdávať elektronicky prostredníctvom archívu FMK. Študent si v archíve vyhľadá príslušného pedagóga (podľa zoznamu nižšie) a predmet „preddiplomová prax“. MARK denné štúdium: doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD. MARK externé štúdium: Mgr. Matej Martovič, PhD. KOMU denné, … Viac →

Informácie pre Erasmus+ študentov, ktorí majú vycestovať v AR 2020/2021

Milé študentky, milí študenti, úspešne ste absolvovali výberové konanie a v akademickom roku 2020/2021 by ste mali absolvovať Erasmus+ pobyt na partnerskej univerzite v zahraničí. V súvislosti so súčasnou situáciou ohľadom koronavírusu a následných opatrení ma kontaktovalo viacero z vás. Samozrejme momentálne nevieme, ako sa bude situácia a následné opatrenia vyvíjať. Národná agentúra Erasmus+ zatiaľ … Viac →

Využite počas domáceho samoštúdia licencie od Adobe

V spolupráci so spoločnosťou Adobe a Gymnáziom Angely Merici v Trnave vám dávame možnosť dočasne používať Adobe aplikácie aj z domu, zo svojich osobných počítačov.  Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: Vyplňte registračný formulár na používanie licencií. Všetky žiadosti musí schváliť FMK Admin. Po schválení žiadosti FMK Adminom vám Adobe doručí potvrdzovací e-mail. Aby ste si aplikácie mohli … Viac →

Manuál na používanie online archívu FMK

Veríme, že onlinový archív vám v týchto dňoch uľahčí prácu na vašich zadaniach, seminárnych či záverečných prácach. Berte prosím na vedomie, že celý systém je vo fáze testovania. Ak budete mať pripomienky, budeme radi, ak nám . Niektoré veci bude možné ihneď doprogramovať a upraviť.

Zmena konania ŠVOaUK 2020

Vzhľadom na celouniverzitné prerušenie výučby a opatrenie rektora o zrušení hromadných akcií sa fakultné kolo ŠVOaUK, ktoré sa malo konať dňa 26. marca 2020 sa zatiaľ odkladá. Termín konania bude upresnený dodatočne.  Mení sa aj termín na prihlásenie sa na ŠVOaUK. Prihlásiť sa je možné do 23. marca 2020. Ďalšie zmeny nájdete na stránke ŠVOaUK … Viac →