Knižnica FMK bude počas lockdownu zatvorená

V zmysle nariadení vlády o vyhlásení dvojtýždňového lockdownu BUDE KNIŽNICA FMK UCM V JAME 3 ZATVORENÁ. V prípade potreby nás môžete kontaktovať na emailové adresy: stanislava.kovalcikova(at)ucm.sk martina.kulisievicova(at)ucm.sk kniznica.fmk(at)ucm.sk O zmene vás budeme včas informovať.

Oznam pre študentov študijného programu TEDI k elektronickému zápisu PVP a VP

Oznamujeme študentom denného a externého Bc. a Mgr. štúdia študijného programu TEDI, že elektronický zápis povinne voliteľných predmetov (PVP) a výberových predmetov (VP) prostredníctvom AIS na AR 2021/2022 bude prebiehať v termíne 24. novembra 2021 – 28. novembra 2021.  Upozornenie 1.: Vo Vašich zápisných listoch budete upravovať len nasledujúce bloky: SC – študijná časť B … Viac →

Oznam o postupe odovzdávania prihlášok a záverečných prác pre termín štátnych skúšok v januári 2022

Končiacim študentom Mgr. stupňa štúdia v externej forme štúdia, ktorí spĺňajú podmienky účasti na štátnej skúške, a študentom v predĺženej dĺžke štúdia, ktorí sa rozhodnú prihlásiť na termín ŠS v januári 2022 oznamujeme, že boli aktualizované informácie o postupe odovzdávania záverečných prác a prihlášok na štátnu skúšku pre termín štátnej skúšky v januári 2022. Nájdete … Viac →