Otváracie hodiny Univerzitnej predajne kníh a skrípt UCM v Trnave

Otváracie hodiny Univerzitnej predajne kníh a skrípt UCM na Námestí J. Herdu 2 v Trnave sú počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. Každá zmena otváracích hodín je uverejnená na hlavnej stránke UCM v pravom stĺpci Neprehliadnite – Univerzitná predajňa kníh. V tejto sekcii je možné nájsť aj aktualizovaný zoznam dostupnej literatúry pre študentov. Knihy a publikácie je … Viac →

Pozvánka na prednášku „Ako sa nezblázniť?“

Kabinet pohybovej aktivity vás pozýva na prednášku zameranú na duševné zdravie. Na prednáške sa dozviete ako: zvládať ťažké životné situácie, si poradiť a vysporiadať sa so stresom, sa vedieť zrelaxovať po náročnom dni. Prednáška sa uskutoční v utorok 20. októbra o 17 hod. v JAME v miestnosti JD 11. Problematiku duševného zdravia a techniky autogénneho … Viac →

Pozvánka na výberové konanie Erasmus+ pre AR 2019/2020

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020. Výberové konanie sa uskutoční 29. novembra 2018 v hornej zasadačke rektora (miestnosť 611, Nám. J. Herdu 2, 6. poschodie) o 12.30 hod. Výberové konanie sa uskutoční formou ústneho pohovoru v anglickom alebo nemeckom jazyku.  Termín  regitrácie … Viac →