Začína sa nový akademický rok, rozvrhy sú zverejnené. Treba sledovať zmeny

Rozvrhy na zimný semester akademického roka 2021/2022 si môžete stiahnuť z odkazov nižšie.  Tiež upozorňujeme, že v priebehu posledných dní rozvrh prešiel viacerými zmenami a je možné, že počas prvého týždňa AR sa ešte niečo aktualizuje. Preto vás prosíme, aby ste si rozvrhy pred začiatkom semestra ešte raz skontrolovali a sledovali najmä dátum zmeny pri jednotlivých … Viac →

Informácia pre študentov študijných programov MARK a TEDI (Bc., Mgr. denné štúdium) k výberu PVP a VP

Podľa platných štandardov SAAVŠ musia všetky študijné programy univerzity prejsť procesom vnútornej akreditácie. FMK UCM začala na univerzite ako prvá s týmto procesom a upravila študijné programy marketingová komunikácia a teória digitálnych hier. Cieľom bolo aktualizovať študijný plán, inovovať predmety a zaradiť nové predmety, ktoré si vyžaduje aktuálna prax. Z tohto dôvodu nebolo možné zapísať … Viac →

Oznam pre študentov študijných programov MARK, TEDI (Bc., Mgr., denné, externé)

Milí študenti, podľa platných štandardov SAAVŠ všetky študijné programy univerzity musia prejsť procesom vnútornej akreditácie. FMK UCM začala na univerzite ako prvá s týmto procesom a aktuálne sa upravujú študijné programy marketingová komunikácia a teória digitálnych hier, v priebehu akademického roka budú nasledovať ďalšie. Cieľom je aktualizovať študijný plán, inovovať predmety a zaradiť nové predmety, ktoré si vyžaduje aktuálna prax. … Viac →

Doplňujúce informácie k elektronickému zápisu 2021/2022

Elektronický zápis na akademický rok 2021/2022 si budú vytvárať študenti študijných programov: aplikované mediálne štúdiá (AMES), masmediálna komunikácia (KOMU), vzťahy s médiami (VZME) vo všetkých formách a stupňoch štúdia (okrem PhD. štúdia). Študenti študijných programov: marketingová komunikácia (MARK), teória digitálnych hier (TEDI) si vytvoria len „zápisný list“ na akademický rok 2021/2022 (predmety si budú voliť … Viac →