Harmonogram promócií v októbri 2019

Promócie absolventov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2018/2019, sa uskutočnia 3. a 4. októbra 2019. Miesto konania je Aula UCM na Bučianskej ulici v Trnave. Harmonogram je dostupný na stránkach UCM.  

Rozvrhy sú zverejnené, zmeny povolené iba vo výnimočných prípadoch

Nakoľko rozvrh hodín je už publikovaný na webovej stránke fakulty, upozorňujeme študentov, že zmeny v zápise predmetov je možné vykonať maximálne do dvoch týždňov po začiatku vyučovania v príslušnom semestri výlučne len z dôvodu rozvrhovej kolízie alebo v prípade, ak výučba predmetu bola riadne zrušená (Študijný poriadok, § 11 odsek 10). Pri kolízii treba kontaktovať … Viac →

Upozornenie o zmene miesta zápisu do 1.roka Mgr. stupňa štúdia (16.9.)

Zápis študentov do 1. roka magisterského stupňa štúdia študijných programov, ktorý sa má uskutočniť 16. septembra 2019 prebehne v iných priestoroch než bolo uvedené na pozvánke, a to nasledovne: aplikované mediálne štúdiá – denná forma, masmediálna komunikácia – denná a externá forma štúdia, teória digitálnych hier – denná a externá forma štúdia, sa bude konať … Viac →

Napíš esej alebo natoč video a vyhraj cestu do Iraku

Slovenská katolícka charita vyhlasuje celoštátnu súťaž literárnej a audiovizuálnej tvorby autorov vo veku od 18 do 30 rokov. Hlavnou cenou je cesta do bezpečných regiónov severného Iraku s cieľom spoznať humanitárne projekty Slovenskej katolíckej charity. Podmienkou je napísať esej alebo natočiť krátke video na jednu z vybraných tém. Súťažné príspevky je nutné zaslať do 31. … Viac →