Cineama tento rok aj s odbornými lektormi

Trnavský samosprávny kraj a Trnavské osvetové stredisko ťa pozýva na XXIII. ročník krajskej súťaže filmovej tvorby CINEAMA, ktorý sa uskutoční v utorok 2. apríla 2019 v kine Cinemax Arena o 9.15 hod. Odborními lektormi súťaže sú: Mgr. Dušan Blahút, PhD. (Alien studio), Ing. Peter Chmela (Hlohovská televízia), Mgr. Michal Vrbňák (RTVS).