Prvé stretnutie univerzitného spevokolu

Prvé stretnutie univerzitného speváckeho zboru Unitty bude 25.9. o 17.30, vo vestibule budovy na Herdu. Pravidelné nácviky budú bývať vždy v tomto čase.

Tešíme sa aj na ďalších záujemcov o zborový spev!