prihlášky na externé štúdium

Nestihli ste si podať prihlášku? Nevadí, otvárame druhé kolo prijímacieho konania

Týka sa to externého štúdia a záujemcovia môžu prihlášky posielať do 10. augusta.

Bakalárske štúdium v externej forme je možné v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia a teória digitálnych hier. Podrobné informácie o jednotlivých programoch nájdete na tejto stránke.

  • Uzávierka prihlášok na externú formu štúdia: 10. 8. 2023
  • Poplatok za prihlášku: 40 €
  • Školné pre externé štúdium: 800 €
Akreditované študijné programy Forma štúdia Titul Dĺžka štúdia Predpokladaný počet uchádzačov
masmediálna komunikácia E Bc. 3 50
marketingová komunikácia E Bc. 3 70
teória digitálnych hier E Bc. 3 30

Všetky dôležité informácie o prijímacom konaní nájdete v sekcii Štúdium » Externé štúdium

Prečo sa oplatí študovať na externom?

Škola sa dá zvládnuť aj popri práci či rodičovstve. Prednášky sú zvyčajne každú druhú sobotu, počas skúškového obdobia je na výber viac termínov a minimálne jeden je vždy aj cez víkend. Môžete sa zdokonaliť v odbore či vo svojom podnikaní, doplniť si všobecný prehľad, spoznať erudovaných odborníkov vo svojom odbore.

Viac o výhodách diaľkového štúdia na FMK UCM v Trnave si môžete prečítať v článku. »

Ísť študovať externe aj po niekoľkých rokoch mimo školy je dobré rozhodnutie, hodnotia študentky trnavskej masmediálky