Prvé online rozvrhy sú zverejnené

V dôsledku zhoršenej epidemiologickej situácie začína FMK UCM v Trnave od 28. septembra 2020 dištančnú výučbu v dennej aj externej forme štúdia. Tento stav sa netýka prvákov všetkých študijných programov dennej a externej formy štúdia, ktorí majú výučbu kombinovanú (online a prezenčne). 

Linky na online prednášky sa nachádzajú v sekcii Rozvrhy, pričom ide o špecifický dokument s linkami na Google Meet rozddelený podľa ročníkov. Časový harmonogram týchto online prednášok sa zhoduje s rozvrhom zverejneným na webovom sídle fakulty. Prváci majú v tejto sekcii rozvrhy taktiež, rovnako aj linky na online prednášky.

Externistom pribudnú linky počas týždňa (od 28. septembra) tak, aby sa externisti v sobotu bez problémov prihlásili a výučba bude podľa rozvrhu.

Linky na semináre, cvičenia, povinne voliteľné predmety a voliteľné predmety pribudnú 4. októbra a časovo sa budú zhodovať s rozvrhmi. Tento týždeň, ak nie je uvedené v rozvrhu inak, semináre, PVP a VP odpadajú. Kabinety majú stretnutia podľa stanoveného harmonogramu, nakoľko boli plánované v onlinovom priestore od začiatku semestra.

Podotýkame, že linky na online výučbu aj časový harmonogram (rozvrh) sa môžu meniť, preto treba sledovať sekciu Rozvrhy, v ktorej sú vyznačené zmeny a aktualizácie.