DÔLEŽITÉ! Zmena organizácie výučby

Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie, NEBUDE v nasledujúcich týždňoch (t.j. od 28. septembra 2020 až do odvolania) na FMK UCM realizovaná prezenčná výučba, ale IBA ONLINE výučba.

NARIADENIE SAS NETÝKA a podľa priebežne aktualizovaného kombinovaného rozvrhu (online + prezenčne) :

  • 1. ročník Bc. dennej formy štúdia študijných programov AMES, KOMU, MARK, TEDI, VZME
  • 1. ročník Bc. externej formy študijných programov KOMU, MARK, TEDI

Výučba vo vyšších ročníkoch dennej a externej formy štúdia všetkých študijných programov bude postupne prechádzať na online systém (Google Meet), sledujte prosím oznamy a zmeny v rozvrhoch. Linky na povinné prednášky pribudnú v nedeľu. V praxi to znamená, že prednášky budú od tohto týždňa prebiehať online a semináre/cvičenia resp. PVP a VP začnú online od 5. októbra.

V prípade zlepšenia situácie, bude opätovne zavedená prezenčná výučba, prípadne prezenčná výučba praktických predmetov a seminárov.

AKTUALIZOVANÉ: Prvé stretnutia kabinetov a ateliérov v akademickom roku 2020/2021