Oznámenie o e-mailovom kontakte Dr. Vladimíry Hladíkovej

Vzhľadom k technickým problémom s e-mailovou schránkou Dr. Hladíkovej nebolo možné prijatie e-mailov z domény gmail.com na jej pracovný mail. Všetci študenti, ktorí kontaktovali vyučujúcu a nedostali odpoveď, ju môžu kontaktovať opätovne (predovšetkým študenti, ktorým vedie záverečné práce).