Najlepší vysokoškolský časopis vychádza v Trnave

TRNAVA, 26.4.2016 – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra udelila ocenenia mladým žurnalistom v rámci celoslovenskej súťaže Štúrovo pero. Vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien sa 22. a 23. apríla 2016 skončilo vyhodnotenie 21. ročníka novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov. Najvyššie ocenenie Zlaté Štúrovo pero udelila odborná porota vysokoškolskému časopisu Atteliér, ktorý vydáva Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM).

Súťaž Štúrovo pero je každoročne vyhlasovaná pre štyri kategórie: stredoškolské a vysokoškolské časopisy, novinárske príspevky stredoškolákov  a vysokoškolákov. Na tohtoročnom odovzdávaní Štúrovho pera 2016 sa zúčastnili tí najlepší stredoškolskí a vysokoškolskí novinári. Osobitné ocenenia získali ako motiváciu a odmenu  za vynaložené úsilie pri tvorbe študentských periodík.

Víťazom v novo udeľovanej kategórii elektronické magazíny sa stal študentský akademický portál gaudeo.sk. Cenu získal za spracovanie originálnych a zaujímavých tém, ich profesionálne webové prevedenie. Porotu zaujala práca so sociálnymi sieťami, funkčnosť a použiteľnosť stránky a taktiež spôsob oslovenia širokého publika. Na portáli pracujú výhradne študenti, ktorí k článkom dodávajú aj obrazový a video materiál.
Najvyššie ocenenie Zlaté Štúrovo pero udelila odborná porota vysokoškolskému časopisu Atteliér, ktorý vydáva Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vyzdvihla dlhodobé a stabilné postavenie časopisu, pričom zdôraznila jeho vysokú profesionálnu úroveň. V kategórii vysokoškolské príspevky získali ocenenia dvaja redaktori časopisu Atteliér. Obaja ocenení sú študentmi na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Ján Janočko bol ocenený za súbor pestrých, obsahovo plných a najmä profesionálne spracovaných publicistických rozhovorov. Michal Haviar získal Prémiu literárneho fondu za kvalitné publicistické rozhovory, no ocenený bol najmä za jeho invenčný prístup k problematike migračnej krízy.

Viac informácií poskytne:

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk

Zdroj: tlačová správa