mistrík divadelné ocenenie

Bývalý dlhoročný pedagóg FMK profesor Mistrík získal prestížne divadelné ocenenie

Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla mu udelilo Slovenské centrum AICT (Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov). Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnilo aj vedenie fakulty.

Prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc., je divadelný teoretik, historik, pedagóg, autor početných vedeckých publikácií a zakladateľ Slovenskej sekcie AICT. Významným spôsobom sa pričinil o zviditeľnenie slovenskej divadelnej kultúry aj v zahraničnom kontexte.

Profesor Miloš Mistrík je slovenský divadelný teoretik a teatrológ. Dlhodobo pôsobí na SAV a vysokých školách na Slovensku a v zahraničí. Od roku 2000 do roku 2021 pôsobil aj na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde vyučoval predmety orientované na mediálne systémy a televízne vysielanie. Pôsobí vo viacerých vedeckých organizáciách, poradných a odborných orgánoch.

Za svoje výnimočné diela získal viaceré prestížne ocenenia. 

mistrík cena sc aict

Laureát divadelného ocenenia pôsobil na FMK vyše 20 rokov. Zdroj: FMK UCM v Trnave

O ocenení

Slávnostný ceremoniál odovzdávania Ceny Slovenského centra AICT (SC AICT) sa uskutočnil 6. decembra 2023 v Modrom salóne Slovenského národného divadla, ktoré je hostiteľom podujatia. V mene FMK prišli držiteľovi ocenenia zablahoželať aj prodekanka J. Mináriková a docent J. Višňovský.

Autorom výtvarného návrhu a realizácie artefaktu tohtoročnej ceny je slovenský scénický a kostýmový výtvarník, riaditeľ Umeleckých a dekoračných dielní SND, Peter Čanecký. Cenu odovzdala členka SC AICT, teatrologička Elena Knopová.

mistrík divadelné ocenenie

Profesorovi Mistríkovi prišli za FMK zablahoželať aj prodekanka J. Mináriková a docent J. Višňovský. Zdroj: FMK UCM v Trnave

SC AICT udeľuje Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla od roku 2015. Zámerom ocenenia je upozorniť na tých, ktorí svoju nenahraditeľnú prácu pre slovenské divadlo odvádzajú mimo svetiel rámp a bez potlesku divákov.

Profesorovi Mistríkovi v mene celej fakulty srdečne gratulujeme!