Megatrendy a médiá 2016: Sú médiá strážnymi psami demokracie?

Smolenický zámok sa 19. a 20. apríla stal už po jedenásty krát miestom, kde sa na konferencii Megatrendy a médiá stretli odborníci z desiatich európskych krajín. Kritické pohľady na médiá a oblasti s nimi spojené dominovali nielen príspevkom, ale i panelovej diskusii.

Počas dvoch dní vystúpilo celkovo 153 rečníkov s príspevkami na tému kritika médií a kritika v médiách. Organizátori ich rozdelili do piatich sekcií, v ktorých sa médiá konfrontovali s politikou, mediálnou gramotnosťou, kreativitou, marketingom a spoločnosťou.

„Téma tohoročnej konferencie sa vyberala veľmi ľahko, pretože ako pedagógovia pociťujeme, že vysokoškolskí študenti, a aj ostatní obyvatelia Slovenska majú veľmi slabo rozvinuté kritické myslenie,“ vysvetlila dôležitosť problematiky dekanka Dana Petranová.

Panelová diskusia

Panelová diskusia

Srdcom programu bola panelová diskusia, ktorej členovia boli postavení pred otázku, či sú médiá strážnymi psami demokracie, alebo len vlastných záujmov. Politológ Michal Horský tvrdí, že „médiá nám nedávajú príležitosť, aby sme si utvorili vlastnú mienku, ale podsúvajú nám informácie, ktoré našu mienku cielene ovplyvňujú.“ Menej pesimistický bol Boris Latta, novinár denníka Pravda: „novinári sa musia držať faktov a opierať sa o overené informácie. Ak publicista nedodrží tieto základné pravidlá, tak sa informácia stáva konšpiračnou teóriou.“ Matúš Sloboda z portálu Demagog.sk tvrdí, že skutočným problémom je neschopnosť ľudí čítať medzi riadkami, a rovnako aj skutočnosť že 95 % stredoškolákov považuje za hlavný zdroj informácii Facebook. (Článok o panelovej diskusii si môžete prečítať na webovej stránke Aetter.sk)

V poobedňajších hodinách sa jednotlivých sekcií zúčastnili nielen odborníci, ale aj študenti, pre ktorých bola účasť na konferencii novinkou. Jedným z nich bol aj Juraj, študent masmediálnej komunikácie: „Čakal som, že atmosféra na vedeckej konferencii bude strohá, ale som milo prekvapený. Neberú nás tu ako študentov, ale ako kolegov a posmeľujú nás k otázkam a diskusiám. Dúfam, že budem mať možnosť zúčastniť sa aj ďalšieho ročníka.“  

Kvalitu príspevkov zhodnotil prof. Slavomír Gálik: „Opäť sa nám potvrdilo, aké dôležité je pozvať odborníkov z iných profesijných oblastí. Objavili sme množstvo ďalších prienikov, ktoré sa tematiky médií dotýkajú a zaslúžia si ďalšiu pozornosť do budúcnosti.“

Rozhovor s Prof. Davidom Buckinghamom

Rozhovor s prof. Davidom Buckinghamom

Martin Solík za organizátorov prezradil, čo odlíšilo tohoročnú konferenciu od predošlých: „Skutočnosť, že pozvanie na konferenciu prijalo také množstvo uznávaných zahraničných odborníkov, je výborným znamením nielen pre našu univerzitu, ale celkovo pre krajinu, v ktorej žijeme. Tento ročník bol pre nás preto veľkým krokom dopredu, a preto cítime zodpovednosť, aby bol ďalší ročník prinajmenšom rovnako úspešný.“ 

Zaujímalo nás, čím konferencia zaujala hostí a prečo sa rozhodli pozvanie prijať. Prof. David Buckingham z Londýnskej univerzity na túto otázku odpovedal: „Už dlhšie sledujem vývoj a postavenie médií v post-socialistických krajinách a na Slovensku je tento vývoj veľmi špecifický. Treba poznamenať, že ste pomerne mladá krajina a médiá sa stále rozvíjajú, no napriek tomu sú silno prepojené s komerciou a politikou. Priznám sa, pozvanie ma potešilo hlavne kvôli tomu, že na Slovensku som ešte nebol a dostanem sa tu aj k vnútornému pohľadu slovenských odborníkov.“ 

Do Smoleníc prišli aj prof. Alexander Fedorov z Ruska, prof. Andrei Taranu z Rumunska a prof. Friedrich Krotz z Nemecka.

Reportáž z konferencie pripravila fakultná televízia FMK TV:

Organizátori už zverejnili termín budúcoročnej konferencie, ktorá sa uskutoční 25. – 26. apríla 2017. Akých hostí privíta Smolenický zámok o rok, sa dozvieme po zverejnení hlavnej témy.

Text: Paula Setnická
Foto: Jakub Kovalík (titulka), Matúš Pastor

Pozrite si ešte galériu fotografií na Facebooku, videá a články.

Related posts (súvisiace články)