Konferencia Megatrendy a médiá 2016 predstavila odbornícke špičky

Trnava (21.04.2016) – V priestoroch Smolenického zámku sa konal už 11. ročník tradičnej vedeckej medzinárodnej konferencie, ktorej usporiadateľom je Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM). Účastníci konferencie, medzi ktorých patria aj skutočné svetové odbornícke elity, tento rok diskutovali na tému fenoménov kritiky v médiách a kritiky médií.

Konferencia sa uskutočnila v dňoch 19. – 20. apríla v historických priestoroch Smolenického zámku. Hlavným pútačom bola prednáška svetoznámeho odborníka a autora vedeckých publikácií, profesora Davida Buckinghama z Londýnskej univerzity. ,,Ústrednou myšlienkou konferencie je kritické myslenie, ktoré je základom mediálnej výchovy,“ vysvetlil zámer usporiadateľov Martin Solík.

Najvýznamnejšími hosťami konferencie boli profesori David Buckingham z Veľkej Británie, Alexanderov Fedorov z Ruska a Friedrich Krotz z Nemecka. ,,Sú to svetoví vedci a odborníci, dostať ich v rovnakom čase na rovnaké miesto bola záležitosť dlhodobých intenzívnych rokovaní,“ vyjadrila sa dekanka FMK UCM Dana Petranová. Účastníci konferencie sa predmetnou tému konferencie zaoberali v piatich diskusných sekciách – gramotnosť, politika, spoločnosť, kreativita a marketing.

Súčasťou konferencie bolo už tradične i vyhlásenie víťazov ocenenia Brilliantt. Cieľom tejto súťaže pre základné, stredné a vysoké školy je motivovať, podporiť a oceniť jedinečné aktivity vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa zaoberajú inováciami v poskytovaní vzdelávania. Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali: ZŠ A. Sládkoviča, Sliač s projektom Nech učenie nie je mučenie, ale zábava a poučenie (kategória základné školy), Stredná odborná škola Púchov s projektom Módna kolekcia na slovenskom módnom trhu (kategória stredné školy) a Žilinská univerzita v Žiline s projektom Fyzikálna videoanalýza reálnych dejov (kategória vysoké školy).

FMK UCM sa taktiež stala partnerskou organizáciou celoslovenskej súťaže Dieťa medzi paragrafmi – Práva detí očami detí. Autori víťazných prác boli taktiež vyhlásení a ocenení na Smolenickom zámku.

Viac informácií poskytne:

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk

Zdroj: tlačová správa