Kabinet PR – harmonogram výučby

Výučba kabinetného praktika IV. a VI. bude prebiehať každý utorok v čase 17.35 – 19.25 hod. v JC 03.