Do piatku môžete žiadať financie na kultúru a šport na UCM

Študenti a organizácie žiadajúce o financie z položky športových a kultúrnych aktivít môžu predkladať svoje žiadosti najneskôr do 22.februára 2019 na podateľňu Univerzity sv. Cyrila Metoda adresované ŠR UCM s pripojeným popisom „Športové a kultúrne aktivity“.

V elektronickej podobe je možné podpísané žiadosti zaslať podpredsedníčke Akademického senátu UCM na e-mailovú adresu darina.peterkova(at)ucm.sk. Projekty musia mať predpísanú podobu a spĺňať podmienky schvaľovacieho procesu. Po ukončení termínu zasadne 28. februára 2019 študentská časť Akademického senátu spolu s predsedníctvom Študentskej rady UCM a následne budú podané písomné vyjadrenia kvestorovi UCM spolu s originálmi žiadostí.

Viac info a potrebné dokumenty nájdete tu.