Výberové konanie: servisný technik

FMK UCM v Trnave ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu servisný technik.

Náplň práce a zodpovednosť zamestnanca:

  • údržba a servis IKT zariadení v budovách fakulty,
  • vedenie evidencie majetku,
  • správa a údržba nehnuteľností,
  • operatívne riešenie vzniknutých problémov.

Požiadavky na zamestnanca:

  • prax s ozvučovacou technikou nevyhnutnosť,
  • digitálne kompetencie,
  • znalosť práce s PC – OS Windows,
  • stredoškolské s maturitou,

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

Zručnosť, šikovnosť, fyzická zdatnosť, flexibilita, vysoká pracovná nasadenosť, vodičský
preukaz sk. B.

Platové podmienky:

Podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme. Základná zložka mzdy: 551,50 EUR

Termín výberového konania: 03/2019
Termín nástupu: 1.apríla 2019

Prihlášku s prílohami:

  • profesijný životopis
  • motivačný list

posielajte do 28. februára 2019 s označením obálky „servisný technik“ na adresu:

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Tajomník fakulty
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava